Tập tin:1008.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(600×258 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 10.8. Các giá trị kẹp điện áp đối với độ dẫn (A) K+ và (B) Na+ trong mô hình màng tế bào Roy. Bậc điện áp là 20, 40, 60, 80, và100 mV. (C) là xung hoạt động sử dụng trong hình Roy.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:21, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:21, 20/5/2009600×258 (4 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hình 10.8. Các giá trị kẹp điện áp đối với độ dẫn (A) K+ và (B) Na+ trong mô hình màng tế bào Roy. Bậc điện áp là 20, 40, 60, 80, và100 mV. (C) là xung hoạt động sử dụng trong hình Roy.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: