Tập tin:1010.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×404 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 10.10. Các đáp ứng của dòng Na+ và K+ từ mô hình Lewis và nơron sinh học với xung điện áp. Hiệu điện thế truyền màng ứng dụng là Vm

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:24, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:24, 20/5/2009400×404 (4 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hình 10.10. Các đáp ứng của dòng Na+ và K+ từ mô hình Lewis và nơron sinh học với xung điện áp. Hiệu điện thế truyền màng ứng dụng là Vm
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: