Tập tin:1011.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×336 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hinh. 10.11. (A) Trạng thái ổn định K+ và (B) các dòng Na+ đỉnh ứng với Vm được xác định từ mô hình Lewis (đường liền) và trong mô hình Hodgkin-Huxley (đường gạch). (Vo là hiệu điện thế đặt đo bởi điện thế kế trong mạch dòng Na.)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:24, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:24, 20/5/2009400×336 (4 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hinh. 10.11. (A) Trạng thái ổn định K+ và (B) các dòng Na+ đỉnh ứng với Vm được xác định từ mô hình Lewis (đường liền) và trong mô hình Hodgkin-Huxley (đường gạch). (Vo là hiệu điện thế đặt đo bở
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: