Tập tin:1103x.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(900×550 điểm ảnh, kích thước tập tin: 40 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:00, 22/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:00, 22/5/2009900×550 (40 kB)BackStab (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.