Tập tin:1105x.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(900×900 điểm ảnh, kích thước tập tin: 26 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:21, 22/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:21, 22/5/2009900×900 (26 kB)BackStab (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.