Tập tin:1202.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(644×467 điểm ảnh, kích thước tập tin: 65 kB, kiểu MIME: image/gif)

dạng cơ bản của sóng từ lưỡng cực

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:27, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:27, 24/5/2010644×467 (65 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)dạng cơ bản của sóng từ lưỡng cực
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.