Tập tin:1203a.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(376×187 điểm ảnh, kích thước tập tin: 11 kB, kiểu MIME: image/gif)

A The lead field current density - that is, the sensitivity - is directed tangentially, and its magnitude is proportional to the distance from the symmetry axis. Note that in this figure the dashed line represents the symmetry axis where the lead field current density is zero

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:29, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:29, 24/5/2010376×187 (11 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)A The lead field current density - that is, the sensitivity - is directed tangentially, and its magnitude is proportional to the distance from the symmetry axis. Note that in this figure the dashed line represents the symmetry axis where the lead field cu
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.