Tập tin:1206b.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(600×284 điểm ảnh, kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: image/gif)

(B) Nếu nguồn khối với kích thước lớn chất lượng của trường đạo trình được cải thiện một cách đáng kể bởi việc sử dụng cặp đối xứng của từ kế tạo ra đạo trình lưỡng cực.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:12, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:12, 24/5/2010600×284 (28 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)(B) Nếu nguồn khối với kích thước lớn chất lượng của trường đạo trình được cải thiện một cách đáng kể bởi việc sử dụng cặp đối xứng của từ kế tạo ra đạo trình lưỡng cực.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.