Tập tin:1207d.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(468×344 điểm ảnh, kích thước tập tin: 8 kB, kiểu MIME: image/gif)

(D) đạo trình lưỡng cực với sự tách rời cuộn 5r (chú ý rằng đường đẳng nhạy khác với ống thông lượng của từ trường biến thiên).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:15, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:15, 24/5/2010468×344 (8 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)(D) đạo trình lưỡng cực với sự tách rời cuộn 5r (chú ý rằng đường đẳng nhạy khác với ống thông lượng của từ trường biến thiên).
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.