Tập tin:1208.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Fig. 12.8. Hệ thống đạo trình lưỡng cực cho việc dò tìm moment lưỡng cực từ của một nguồn khối được tìm ra với dụng cuk đo trọng sai

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:17, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:17, 24/5/2010400×400 (4 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)Fig. 12.8. Hệ thống đạo trình lưỡng cực cho việc dò tìm moment lưỡng cực từ của một nguồn khối được tìm ra với dụng cuk đo trọng sai
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.