Tập tin:1211.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(300×405 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

. Trường đạo trình từ trong bộ dẫn khối chỉ ra đối xứng cầu luôn luôn có hướng tiếp tuyến. Hình vẽ cũng minh họa dạng xấp xỉ của đường nhạy 0 trong bộ dẫn khối. (Đường nhạy 0 có thể được tưởng tượng ra để tiếp tục giả thuyết về cuộn dây từ kế).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:10, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:10, 24/5/2010300×405 (6 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp). Trường đạo trình từ trong bộ dẫn khối chỉ ra đối xứng cầu luôn luôn có hướng tiếp tuyến. Hình vẽ cũng minh họa dạng xấp xỉ của đường nhạy 0 trong bộ dẫn khối. (Đường nhạy 0 có thể đư
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.