Tập tin:1212.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(602×343 điểm ảnh, kích thước tập tin: 38 kB, kiểu MIME: image/gif)

Nếu điện cực của đạo trình điện lưỡng cực đối xứng được đặt trong trục đối xứng của đầu dò từ trường lưỡng cực được sắp xếp cho bộ dẫn khối hình cầu , những trường đạo trình này của đạo trình điện và từ là bình thường với mỗi trường thông qua bộ dẫn khối.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:11, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:11, 24/5/2010602×343 (38 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)Nếu điện cực của đạo trình điện lưỡng cực đối xứng được đặt trong trục đối xứng của đầu dò từ trường lưỡng cực được sắp xếp cho bộ dẫn khối hình cầu , những trường đạo trình
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.