Tập tin:1213a.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(300×247 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Fig. 12.13. Đường nhạy 0 trong bộ dẫn khối có hình dạng thay đổi. Kích thước được đưa đến hàng mm (Eskola, 1979, 1983; Eskola and Malmivuo, 1983). Như trong hình 12.11, đường nhạy 0 được minh họa để tiếp tục lý thuyết về cuộn dây từ kế.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:12, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:12, 24/5/2010300×247 (4 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)Fig. 12.13. Đường nhạy 0 trong bộ dẫn khối có hình dạng thay đổi. Kích thước được đưa đến hàng mm (Eskola, 1979, 1983; Eskola and Malmivuo, 1983). Như trong hình 12.11, đường nhạy 0 được minh họa để tiếp
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.