Tập tin:1213c.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
1213c.gif(300×174 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/gif)

c

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:13, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:13, 24/5/2010300×174 (2 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)c
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.