Tập tin:1216.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(252×573 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 12.16 minh họa đường đẳng nhạy cho một từ kế một cuộn dây của hình 12.15; bán kính cuộn dây là 10mm, và bộ dẫn khối là đối xứng cầu. Trục tung chỉ ra khoảng cách h từ từ kế và trục hoành khoảng cách bán kính r từ trục đối xứng. Trục đối xứng, được vẽ với đường nét đứt đậm, là đường nhạy 0. Đường sức dòng trường đạo trình là những vòng tròn đồng tâm quang trục đối xứng. Để minh họa điều này, hình vẽ chỉ ra ba đường sức thể hiện mật độ dòng 100, 200, và 300 pA/m2 tại mức h = 125mm, 175mm, và 225mm. Như trong hình trước, giá trị mật độ dòng trường đạo trình được tính từ dòng biến thiên của IR = 1 A/s.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:16, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:16, 24/5/2010252×573 (6 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)Hình 12.16 minh họa đường đẳng nhạy cho một từ kế một cuộn dây của hình 12.15; bán kính cuộn dây là 10mm, và bộ dẫn khối là đối xứng cầu. Trục tung chỉ ra khoảng cách h từ từ kế và trục hoành
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.