Tập tin:1220.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(255×571 điểm ảnh, kích thước tập tin: 7 kB, kiểu MIME: image/gif)

Fig. 12.20. Những đường đẳng nhạy cho đạo trình lưỡng cực của hình 12.19. Bán kính cuộn dây là 10mm và khoảng cách các cuộn dây là 340mm. Trục tung chỉ khoảng cách h từ từ kế đầu tiên và trục hoành là khoảng cách bán kính r từ trục đối xứng. Trục đối xứng được vẽ với đường nét đứt đậm, đây là đường nhạy 0. Đường sức dòng trường đạo trình tạo thành vòng tròn khép kín quanh trục đối xứng và được minh họa với đường liền nét mảnh.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:18, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:18, 24/5/2010255×571 (7 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)Fig. 12.20. Những đường đẳng nhạy cho đạo trình lưỡng cực của hình 12.19. Bán kính cuộn dây là 10mm và khoảng cách các cuộn dây là 340mm. Trục tung chỉ khoảng cách h từ từ kế đầu tiên và trục hoàn
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.