Tập tin:16S.annot.0.txt.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
16S.annot.0.txt.zip(kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Ví dụ về file annotation cho 16S của bộ Rùa.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:18, 18/5/2011 (3 kB)Phạm Thạch Thảo (Thảo luận | đóng góp)Tên đặt lại theo chuẩn của gói APE.
15:38, 14/5/2011 (3 kB)Phạm Thạch Thảo (Thảo luận | đóng góp)Ví dụ về file annotation cho 16S của bộ Rùa.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.