Tập tin:1918.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
1918.gif(220×164 điểm ảnh, kích thước tập tin: 40 kB, kiểu MIME: image/gif)

CREDIT: COURTESY OF THE NATIONAL MUSEUM OF HEALTH AND MEDICINE, ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGY, WASHINGTON, D.C. (NCP 1603)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:59, 7/2/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:59, 7/2/2006220×164 (40 kB)Sysop (Thảo luận | đóng góp)CREDIT: COURTESY OF THE NATIONAL MUSEUM OF HEALTH AND MEDICINE, ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGY, WASHINGTON, D.C. (NCP 1603)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: