Tập tin:2.Hedaiso.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
2.Hedaiso.doc(kích thước tập tin: 166 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Tài liệu dùng để LTĐH

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:10, 8/1/2008 (166 kB)Huynhchihao (Thảo luận | đóng góp)Tài liệu dùng để LTĐH
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.