Tập tin:2009 H1N1 influenza virus genetic-num.svg.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(800×600 điểm ảnh, kích thước tập tin: 214 kB, kiểu MIME: image/png)

Nguồn từ Wikipedia

Genetic origins of the en:2009 swine flu outbreak, 8 genes:[1]
2009 H1N1 influenza virus genetic-num.svg.png HA: Hemagglutinine type 1 (or H1), swine,
also in the 1918 influenza. Catch host's cell receptors.
NA: Neuraminidase type 1 (or N1), swine,
eurasian, help start the infection.
PA: avian, north america.
PB1: human, likely from the 1993 H3N2 influenza.
PB2: avian, from north america.
NP: swine, north america.
M: swine, eurasia.
NS: swine, north america.
Source: La fiche d'identité d'un virus inédit, LEMONDE.FR, 30.04.2009.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:49, 28/7/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:49, 28/7/2009800×600 (214 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: