Tập tin:7.JPG

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(520×270 điểm ảnh, kích thước tập tin: 16 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình 7 : EDR với các thông số của nó (thời gian tăng, biên độ, thời gian phục hồi) đo bằng việc áp dụng một điện áp bên ngoài.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:19, 23/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:19, 23/5/2010520×270 (16 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Hình 7 : EDR với các thông số của nó (thời gian tăng, biên độ, thời gian phục hồi) đo bằng việc áp dụng một điện áp bên ngoài.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: