Tập tin:Accession-list-trinh-tu-dai-dien-cac-ho-khac-trong-bo-rua.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Accession-list-trinh-tu-dai-dien-cac-ho-khac-trong-bo-rua.zip(kích thước tập tin: 7 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Danh mục tên thư viện của các trình tự đại diện cho các họ trong bộ rùa khác vơi họ Trionychidae.

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:27, 4/4/2011 (7 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Danh mục tên thư viện của các trình tự đại diện cho các họ trong bộ rùa khác vơi họ Trionychidae.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.