Tập tin:Accession-list-trinh-tu-dai-dien-cac-ho-khac-trong-bo-rua.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Accession-list-trinh-tu-dai-dien-cac-ho-khac-trong-bo-rua.zip(kích thước tập tin: 7 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả [sửa]

Danh mục tên thư viện của các trình tự đại diện cho các họ trong bộ rùa khác vơi họ Trionychidae.

Giấy phép[sửa]

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:27, 4/4/2011 (7 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Danh mục tên thư viện của các trình tự đại diện cho các họ trong bộ rùa khác vơi họ Trionychidae.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.