Tập tin:Accession-list-trinh-tu-moi-thu-duoc-tu-100-best-hit.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Accession-list-trinh-tu-moi-thu-duoc-tu-100-best-hit.zip(kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Danh mục accession number của các trình tự mới thu được từ 100 best hit sau khi so sánh với các trình tự đã thu được của họ Trionychidae trước đây.

Giấy phép

Chỉ được dùng với mục đích phi thương mại hoặc giáo dục.

Gửi người tải lên: Hình phương tiện mà bạn vừa tải lên này đã được liệt vào xóa nhanh vì bạn đã chỉ ra rằng tập tin này chỉ được phép dùng với mục đích phi thương mại và/hoặc giáo dục. Dù có vẻ nó có lý khi cho rằng những tập tin như vậy có thể được dùng tự do tại VLOS, một trang phi lợi nhuận, thực ra, nó không đơn giản như vậy[1] [2]. Xin đừng tải lên tập tin nào khác với hạn chế này, vì nội dung tại VLOS cần phải tương thích với Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, một giấy phép cho phép bất kỳ ai cũng sử dụng được. Mời xem hướng dẫn về nội dung không tự do của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn là người tạo ra tập tin phương tiện này và muốn nó được giữ lại nó trên VLOS, hãy bỏ thông điệp này và thay nó bằng {{GFDL-self}} để cấp phép nó dưới GFDL, hoặc {{cc-by-sa-3.0}} để cấp phép nó dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike, hoặc dùng {{PD-self}} để phát hành nó vào phạm vi công cộng.

Nếu bạn không tạo ra tập tin phương tiện này nhưng bạn muốn nó được dùng tại VLOS, có hai cách làm. Một, bạn có thể thay thế thông điệp này bằng một trong những thẻ sử dụng hợp lý từ danh sách này nếu bạn tin rằng một trong những cơ sở sử dụng hợp lý đó dùng được cho tập tin này. Hai, bạn có thể liên lạc với người giữ bản quyền và yêu cầu họ phát hành nó dưới một giấy phép tự do.

Nếu bạn có câu hỏi nào, xin vui lòng đặt nó tại Các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:07, 10/4/2011 (3 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Danh mục accession number của các trình tự mới thu được từ 100 best hit sau khi so sánh với các trình tự đã thu được của họ Trionychidae trước đây.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: