Tập tin:Albert Einstein.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(222×280 điểm ảnh, kích thước tập tin: 33 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lấy từ en.wikipedia.org

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:19, 17/12/2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:19, 17/12/2005222×280 (33 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Lấy từ en.wikipedia.org
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.