Tập tin:All sequences Edited name.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
All_sequences_Edited_name.zip(kích thước tập tin: 858 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Toàn bộ trình tự cần cho phân tích của 3 gen cytb, 16SrRNA, nd4 của họ Trionychidae và của các loài đại diện của họ khác trong bộ Testudines. Tên của trình tự đã được chỉnh sửa, rút gọn. Kèm theo danh mục số accession number của các trình tự chưa phân loại chính xác, các trình tự từ Việt Nam.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:02, 13/4/2011 (858 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Đã loại bỏ các trình tự pseudogene và -like của gen nd4.
19:36, 13/4/2011 (750 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Toàn bộ trình tự cần cho phân tích của 3 gen cytb, 16SrRNA, nd4 của họ Trionychidae và của các loài đại diện của họ khác trong bộ Testudines. Tên của trình tự đã được chỉnh sửa, rút gọn.
19:32, 13/4/2011 (749 kB)Hồ Hữu Thọ (Thảo luận | đóng góp)Toàn bộ trình tự cần cho phân tích của 3 gen cytb, 16SrRNA, nd4 của họ Trionychidae và của các loài đại diện của họ khác trong bộ Testudines. Tên của trình tự đã được chỉnh sửa, rút gọn.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.