Tập tin:Allspecies.txt.zip

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Allspecies.txt.zip(kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Danh sách tên tất cả các loài trong Testudines.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:24, 18/5/2011 (1 kB)Phạm Thạch Thảo (Thảo luận | đóng góp)Cập nhật tên rút ra từ format GenBank dowload thông qua APE.
14:06, 15/5/2011 (4 kB)Phạm Thạch Thảo (Thảo luận | đóng góp)Danh sách tên tất cả các loài trong Testudines.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: