Tập tin:Anh-ky-nang2.ppt

Từ VLOS
(đổi hướng từ Tập tin:Anh kỹ năng2.ppt)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Anh-ky-nang2.ppt(kích thước tập tin: 53 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả Kỹ năng PPDH - Copyright by Hữu Linh

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:05, 11/7/2008 (53 kB)Hữu Linh (Thảo luận | đóng góp)Mô tả Kỹ năng PPDH - Copyright by Hữu Linh
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: