Tập tin:Assays for Phytoestrogens.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Assays_for_Phytoestrogens.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 72 kB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Các phương pháp sàng lọc và mẫu động vật thí nghiệm kiểm tra hoạt tính estrogen của các chất từ thực vật.
  • Dạng file: Bài báo

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:47, 20/3/20140×0 (72 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Các phương pháp sàng lọc và mẫu động vật thí nghiệm kiểm tra hoạt tính estrogen của các chất từ thực vật. * Dạng file: Bài báo
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.