Tập tin:Bai-giang-dien-tu-Vat-ly-12-Guong-cau-lom-Pham-Van-Trung.zip.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai-giang-dien-tu-Vat-ly-12-Guong-cau-lom-Pham-Van-Trung.zip.zip(kích thước tập tin: 790 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Một bài giảng điện tử, Vật lý 12, Gương cầu lõm, được thiết kế bằng flash bởi tác giả Phạm Văn Trung.

Nguồn: http://ptrungedu.googlepages.com/gCaulom.zip

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:31, 28/2/2007 (790 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Một bài giảng điện tử, Vật lý 12, Kính lúp, được thiết kế bằng flash bởi tác giả Phạm Văn Trung. Thể loại:Phạm Văn Trung Thể loại:Vật lý 12 Thể loại:Bài giảng Điện tử Nguồn: http:/
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: