Tập tin:Bai-giang-Sinh-hoc-11-SGK-2000-Sinh-tong-hop-protein-Tiet-27-Nguyen-Tat-Son.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai-giang-Sinh-hoc-11-SGK-2000-Sinh-tong-hop-protein-Tiet-27-Nguyen-Tat-Son.zip(kích thước tập tin: 81 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Một file PPT chứa Bài giảng Sinh học 11 (SGK 2000), Sinh tổng hợp prôtêin, Tiết 27.

Tác giả là nguyentatson@yahoo.com, đã đồng ý upload nó lên VLOS và phát hành với phạm vi công cộng.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:31, 6/3/2007 (81 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Một file PPT chứa Bài giảng Sinh học 11 (SGK 2000), Sinh tổng hợp prôtêin, Tiết 27. Tác giả là Nguyễn Tất Sơn. Thể loại:Bài giảng Điện tử Thể loại:Nguyễn Tất Sơn Thể loại:Sinh học 11
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: