Tập tin:BAOCAO-1.DOC

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
BAOCAO-1.DOC(kích thước tập tin: 611 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Nêu lên về quá trình tạo ảnh CT

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:45, 2/4/2009 (611 kB)Baocong (Thảo luận | đóng góp)Nêu lên về quá trình tạo ảnh CT
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: