Tập tin:BREC logo.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
BREC_logo.jpg(147×73 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Biểu trưng của Brec, nhà tài trợ qua việc được đặt miễn phí biểu trưng VLOS trên trang nhà: http://brec.nhanai.vn

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:54, 28/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:54, 28/7/2008147×73 (4 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Biểu trưng của Brec, nhà tài trợ qua việc được đặt miễn phí biểu trưng VLOS trên trang nhà: http://brec.nhanai.vn {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.