Tập tin:BREC logo.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
BREC_logo.png(145×78 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/png)

Biểu trưng của Brec, nhà tài trợ qua việc được đặt miễn phí biểu trưng VLOS trên trang nhà: http://brec.nhanai.vn

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:29, 28/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:29, 28/7/2008145×78 (6 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Biểu trưng của Brec, nhà tài trợ qua việc được đặt miễn phí biểu trưng VLOS trên trang nhà: http://brec.nhanai.vn {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: