Tập tin:Bai-21-Lai-mot-cap-tinh-trang.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai-21-Lai-mot-cap-tinh-trang.ppt(kích thước tập tin: 284 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bài giảng Sinh học phổ thông của Nguyễn Ngọc Huy. Bài 21: Lai một cặp tính trạng

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:02, 24/4/2007 (284 kB)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)Bài giảng Sinh học phổ thông của Nguyễn Ngọc Huy. Bài 21: Lai một cặp tính trạng Thể loại:Sinh học Thể loại:Nguyễn Ngọc Huy Thể loại:Bài giảng điện tử
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: