Tập tin:Bai-7.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai-7.png(259×178 điểm ảnh, kích thước tập tin: 11 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:35, 29/1/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:35, 29/1/2011259×178 (11 kB)Kim pham (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: