Tập tin:Bai-tap-huan-PPDHTC-Ky-I-BN.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai-tap-huan-PPDHTC-Ky-I-BN.ppt(kích thước tập tin: 397 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Toàn văn bài Hướng dẫn Vận dụng Phương Pháp Dạy Học tích cực trong Dạy TIn học THCS

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:01, 11/7/2008 (397 kB)Hữu Linh (Thảo luận | đóng góp)Toàn văn bài Hướng dẫn Vận dụng Phương Pháp Dạy Học tích cực trong Dạy TIn học THCS Category:Tin học Category:Bài giảng Điện tử Category:2007
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: