Tập tin:Bai-tu-luan-Cong-nghe-enzyme.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai-tu-luan-Cong-nghe-enzyme.doc(kích thước tập tin: 405 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.
Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép., Đề tài: Chọn giống vi sinh vật bằng phương pháp cấy truyền.

Nêu lên tầm quan trọng của giống vi sinh vật trong công nghệ sản suất và những tiêu chuẩn của một giống vi sinh vật chất lượng.

Qui trình công nghệ của phương pháp chọn giống bằng kỉ thuật cấy truyền,các bước tiến hành của qui trình cộng nghệ.

Kêt luận: những điều rút rs được qua qui trình cộng nghệ nói trên cũng như những ưu, nhược điểm của phương pháp trên.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:24, 12/10/2010 (405 kB)Nguyen ngoc ha (Thảo luận | đóng góp){{GFDL}}, Đề tài: Chọn giống vi sinh vật bằng phương pháp cấy truyền. Nêu lên tầm quan trọng của giống vi sinh vật trong công nghệ sản suất và những tiêu chuẩn của một giống vi sinh vật chất lượng.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: