Tập tin:Bai14.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai14.ppt(kích thước tập tin: 740 kB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:34, 15/8/2007 (740 kB)Vitmehb (Thảo luận | đóng góp)
14:30, 15/8/2007 (740 kB)Vitmehb (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.