Tập tin:Bai 30-virut day PTTH.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai_30-virut_day_PTTH.ppt(kích thước tập tin: 2,62 MB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

tập tin từ ĐẬU ĐÌNH SANH - GV THPT - NGHI LỘC 3 - NGHỆ AN

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:16, 12/8/2007 (2,62 MB)Sanhcoi (Thảo luận | đóng góp)tập tin từ ĐẬU ĐÌNH SANH - GV THPT - NGHI LỘC 3 - NGHỆ AN
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.