Tập tin:Bai giang thao giang 11.2007.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai_giang_thao_giang_11.2007.doc(kích thước tập tin: 130 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:20, 13/11/2007 (130 kB)TRAN LONG GIAO (Thảo luận | đóng góp)xac suat cua bien co
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.