Tập tin:Bao.thai.07.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(2.548×1.492 điểm ảnh, kích thước tập tin: 276 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mở cổ tử cung trong quá trình đẻ:

Hình 1: Cổ tử cung mở khoảng 2 cm

Hình 2: Cổ tử cung mở khoảng 6 cm

Hình 3: Hình 2: Cổ tử cung mở khoảng 10 cm

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:18, 12/1/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:18, 12/1/20072.548×1.492 (276 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Mở cổ tử cung trong quá trình đẻ: Hình 1: Cổ tử cung mở khoảng 2 cm Hình 2: Cổ tử cung mở khoảng 6 cm Hình 3: Hình 2: Cổ tử cung mở khoảng 10 cm
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: