Tập tin:Bao cao.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bao_cao.doc(kích thước tập tin: 1,44 MB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.
Tên đề tài Tìm hiểu tranzito trường - FET
Tên môn học Kĩ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Mr. Kien
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Thạc Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Cơ khí động lực
Bộ môn Kĩ thuật điện tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Trung Hoàng
Tên lớp Kỹ thuật tàu thủy
Khóa học K55
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt

Giấy phép

Download

Các Tiểu luận mới

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:35, 27/3/2012 (1,44 MB)Hoangnguyen (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: