Tập tin:Bao cao CSDSH EEG by Nguyen Quang Vu and Vu Duc Chinh.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bao_cao_CSDSH_EEG_by_Nguyen_Quang_Vu_and_Vu_Duc_Chinh.rar(kích thước tập tin: 4,94 MB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:50, 23/5/2010 (4,94 MB)Vunguyen88 (Thảo luận | đóng góp)EEG signal
22:46, 23/5/2010 (4,94 MB)Vunguyen88 (Thảo luận | đóng góp)EEG signal
22:44, 23/5/2010 (4,94 MB)Vunguyen88 (Thảo luận | đóng góp)EEG signal
22:40, 23/5/2010 (4,94 MB)Vunguyen88 (Thảo luận | đóng góp)EEG signal
22:38, 23/5/2010 (4,94 MB)Vunguyen88 (Thảo luận | đóng góp)EEG signal
22:33, 23/5/2010 (4,94 MB)Vunguyen88 (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.