Tập tin:Bao cao ve EOG-ERG.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bao_cao_ve_EOG-ERG.doc(kích thước tập tin: 2,82 MB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội cũng được nâng cao nên vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm hơn. Ngành Điện tử Y sinh cũng vì thế càng cần phát triển hơn, cần có những nghiên cứu, ứng dụng thực tế hơn. Nhưng để đạt được điều đó các kỹ sư thiết kế ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành điện tử thì cũng cần có một số kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động chức năng của các cơ quan, các phương pháp đo đạc thăm dò chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan của cơ thể. Qua đó hiểu được các phương pháp ứng dụng thăm dò, đo đạc các chức năng này trong chuẩn đoán, điều trị. Do đó, nhóm em đã chọn đề tài tìm hiểu về tín hiệu điện mắt. Qua đề tài của mình nhóm em mong muốn có thể tìm hiểu được nguyên lý cơ sở điện sinh học sinh ra tín hiệu điện mắt, các phương pháp, kỹ thuật xử lý tín hiệu. Đồng thời nhóm sẽ có những trang bị về các thiết bị ứng dụng hiện nay

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:36, 24/5/2010 (2,82 MB)HaminhhaiBME (Thảo luận | đóng góp)Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội cũng được nâng cao nên vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm hơn. Ngành Điện tử Y sinh cũng vì thế càng cầ
22:34, 24/5/2010 (2,82 MB)HaminhhaiBME (Thảo luận | đóng góp)Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội cũng được nâng cao nên vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm hơn. Ngành Điện tử Y sinh cũng vì thế càng cầ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.