Tập tin:Benhmarek.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(950×1.231 điểm ảnh, kích thước tập tin: 149 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Bệnh Marek

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:21, 13/6/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:21, 13/6/2006950×1.231 (149 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Bệnh Marek
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.