Tập tin:Bettercomputer 03.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(644×251 điểm ảnh, kích thước tập tin: 37 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình tự tạo để dùng trong bài "làm Thế Nào cho Máy Windows Chạy Nhanh Hơn"

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:59, 14/1/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:59, 14/1/2006644×251 (37 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp){{PD}} Hình tự tạo để dùng trong bài "làm Thế Nào cho Máy Windows Chạy Nhanh Hơn" LĐ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: