Tập tin:Bettercomputer 07.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(529×280 điểm ảnh, kích thước tập tin: 44 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình tự tạo để dùng trong bài "làm Thế Nào cho Máy Windows Chạy Nhanh Hơn"

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:00, 15/1/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:00, 15/1/2006529×280 (44 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp){{PD}} Hình tự tạo để dùng trong bài "làm Thế Nào cho Máy Windows Chạy Nhanh Hơn" LĐ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: