Tập tin:Bettercomputer 08.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×448 điểm ảnh, kích thước tập tin: 36 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình tự tạo để dùng trong "Làm Thế Nào Để Máy windows chạy nhanh hơn"

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:13, 14/1/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:13, 14/1/2006404×448 (36 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp){{PD}} Hình tự tạo để dùng trong "Làm Thế Nào Để Máy windows chạy nhanh hơn" LĐ
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: