Tập tin:Bien doi benh tich lien quan den PCV2.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bien_doi_benh_tich_lien_quan_den_PCV2.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 918 kB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích hội chứng gày còm sau cai sữa liên quan đến Porcine circovirus type 2 ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.
  • Tạp chí: Tạp chí Khoa học và phát triển 10 (7), 968-977

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:59, 19/3/20140×0 (918 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích hội chứng gày còm sau cai sữa liên quan đến Porcine circovirus type 2 ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. * Tạp chí: Tạp chí Khoa học và phát triển 10
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.